Айенгар Йога

Какво е Айенгар йога?

Практиката

Методът Айенгар първоначално се изучава чрез по-задълбочено проучване на асани (пози) и пранаяма (контрол на дишането).

iyengar

Г-н Айенгар е систематизирал над 200 класически йога асани и 14 различни вида пранаяма (с вариации на много от тях), от най-простата до невероятно сложни дихателни техники. Те са структурирани и категоризирани така, че да се позволи на един начинаещ да прогресира сигурно и безопасно, от основните пози до най-напредналите, придобивайки гъвкавост, сила и осъзнатост на ума, тялото и духа.

Асана

Айенгар йога се фокусира най-вече върху следните аспекти:

Правилното подравняване на тялото – позволява BKS Iyengarна организма да се развива хармонично в анатомично правилен начин, така че ученикът да не се наранява или да изпитва болка по време на практика. Телата са различни и хората имат различни слаби и силни страни.

Използването на подпори (пропсове) – те помогат на тялото да застане в правилната позиция. Пропсовете са предмети като дървени блокове, столове, одеяла и колани, които помагат на човек да се коригира или подкрепи в най-различни пози, така че да се работи в диапазон на движение, който е безопасен и ефективен.

Терапевтичен аспект на асаните –  г-н Айенгар поставя неотклоним акцент върху правилното анатомично подравняване и дълбокия терапевтичен аспект на йога. Практикуването на Айенгар йога по този начин довежда до премахване на болките и неразположенията, подобряване на стойката и много други подобрения.  Айенгар йога може да се използва и за лечение на много заболявания, включително изключително сериозни медицински състояния, но под наблюдението на опитен учител.

Правилна последователност на асаните – това създава мощен кумулативен ефект, благодарение на практикуването на асаните в определен ред.

Концепция за тайминг – позите са държат значително по-дълъг период от време, за да могат всички ползи да проникнат по-дълбоко в структурата на практикуващия.

Пранаяма

Практикуването на пранаяма започва, след като има изградена здрава физическа основа в асаните и изисква от ученика да има нужното подравняване, гъвкавост и белодробен капацитет, необходими му, за да седне и диша правилно. Пранаяма има многобройни физически ползи, които включват тонизирането на кръвоносната, храносмилателната, нервната и дихателната система, активизирането на вътрешните органи и създаване на усещане за приток на енергия и спокойствие. Едновременно с това, тя дава контрол над ума и сетивата и е необходима стъпка преди да се премине към медитацията.

Ащанга йога

Човек може от изложеното по-горе да придобие впечатлението, че Айенгар йога е само гимнастика и дълбоко дишане, или иначе казано – само асана и пранаяма. Това не е така.

“Да си с притъпено съзнание е лесно, да си с активно съзнание изисква огромна работа.” — БКС Айенгар

gymnastic

Асаните и пранаяма са просто инструменти чрез, които да се овладеят всички осем аспекта на Ащанга йога на Патанджали. Овладяването на тялото е врата към овладяването на ума. Помислете за следното: цялото човешко същество, от най-външната част на кожата до най-вътрешното същество (или душата), е взаимосвързано. Например, ако тялото е болно, ума също става депресиран и апатичен; ако ума се стресира, тялото става напрегнато. Интензивността и дълбочината, до която Айенгар йога се практикува на физическо ниво се отразява и на промените на ума и духа.

Правейки йога асани, цялото тяло и ума трябва да се научат да се включат. Човек едновременно трябва да осъзнае дори и най-малките части на тялото, за да може ума да е в готовност, внимателен и остър. Човек се научава да диша спокойно, дълбоко и равномерно. Така енергията (праната) може да протича безпрепятствено и човек се научава да прави ума си спокоен, пасивен и възприемчив. По този начин се насърчава медитативното състояние на ума. Това прави тялото годно за пранаяма.

Чрез асани човек също се научава да осъзнава и прилага етиката – яма и нияма. Например една от ниямите е sauca (чистота). Чрез йога се създава много ясно осъзнаване на състоянието на тялото и ума, човек става много наясно със собственото си здравословно състояние и започва да се грижи за него. Така например, след твърде много ядене и пиене, тялото страда и ума се притъпява. Когато човек прекарва все повече време в практикуване на йога, очевидното противоречие и саморазрушителната сила, започват да се възприемат все по-трудно и човек започва да контролира яденето и пиенето, което води до по-чист начин на живот.

Друг пример за това е ямата на ненасилието. Въпреки че повърхностно ямите са социална етика, а ниямите – лични дисциплини, те могат да се прилагат еднакво за всяка ситуация, както в обществото, така и за физическото тяло. Всъщност, г-н Айенгар е използвал асани като начин за илюстриране на сложността на тези дисциплини. Така например, докато прави Парсваконасана, човек може да изпита болка в предната част на коляното и да предположи, че позата е причината за този дискомфорт. Но в действителност коляното изпитва болка, защото е поставено в неестествена позиция спрямо позицията на бедрото, а седалището работи лениво. Така хълбока и бедрото създават напрежение, защото са мързеливи, но ние обвиняваме коляното. Решението е да се направи така, че хълбока и бедрото да работят правилно, за да може след това коляното да функционира правилно и дискомфорта да изчезне. Със засилването на осъзнатостта в позите, човек също така осъзнава, че не само седалищната област и бедрото, но всички части на тялото в по-голяма или по-малка степен са имали своята роля в насилието над коляното. Това мислене може да се прилага за обществото, където е лесно да се намерят корените на насилието в нещастните семейства, детското пренебрегване и лошо образование.

“Да държиш съзнанието не затворено, но абсолютно и изцяло отворено в която и асана да се намираш, това изисква интензитет.” — БКС Айенгар

old-iyengar

Пранаяма е съществена предпоставка за правилното изпълнение на истинската медитация. Г-н Айенгар посочва, че въпреки че теоретично е възможно да се постигне медитативно състояние на ума чрез просто седене и концентриране, на практика не е възможно за 99% от хората. В медитация ума е абсолютно тих, но и остър като бръснач. Много хора ходят на курсове по медитация, дори в продължение на много години. Но малцина постигат това състояние на съзнанието. Г-н Айенгар казва, че за нормалните хора, ума има твърде много “портали”. То е като сито, пълно с вода. Която и дупка да блокирате, водата ще продължава да се излива от останалите. Ума е твърде коварен, лукав и неспокоен, за да бъдат контролиран и успокоен. Затова пранаяма се препоръчва, за да може чрез дишането да се успокои ума. Равномерното тихо и контролирано дишане е много по-лесно за овладяване от ума и когато дишането става гладко и стабилно, такъв става и ума. След това човек може да се научи да оттегли сетивата си от външните обекти и да култивира състоянието на съзнанието. Ето тогава медитацията може да се случи.

Медитация

Както бе посочено, медитацията е състояние на ума, което не може да се научи и затова седенето и опитите да се медитира не гарантират резултати сами по себе си. Вместо това, основите на самодисциплина трябва да бъдат изградени чрез практикуване на първите пет степени на йога. Медитацията идва, когато ученикът е готов.

Това води до друга основна точка в Айенгар йога: медитацията в действие. Ако човек може да размишлява върху пламък, зрънце ориз или друг предмет, защо да не може да медитира върху позата, която изпълнява? Така, когато ученика изпълнява йога пози, ума се научава да изследва различните части на тялото. Първоначално ума се движи от част на част, но с практиката се научава да се абсорбира във всички части на тялото равномерно по едно и също време. Човек се научава да усъвършенства своя усет и да прониква по-дълбоко в тялото, за да постига по-правилни, по-ефективни и по-удобни пози. Така ума се обучава да бъде в медитативно състояние. Въпреки, че пранаяма е истинския ключ към подготовката за медитация, постигнатия напредък е приложим за асани, които могат да се практикуват в такава детайлност, че човек практически медитира в тях.

Какво различава Айенгар от другите стилове йога

В обобщение, методът на Айенгар йога може да се самоопредели като различен от другите стилове на йога по три основни елемента, а именно –  техника, последователност и време.

“Направи максимума, знаейки къде е минимума и след това го премини, отивайки все по-далече.” — БКС Айенгар

shirshasana

Техника означава, че на практика човек прилага все по-фини корекции в това как изпълнява дадена асана и пранаяма.

Последователност се отнася до реда, в които се практикуват асананите и пранаяма техниките. Например, като се променя реда на позите, умствените и емоционални ефекти на практиката могат да бъдат засилени по начин, който няма как да се постигне иначе, за да доведе до промени в цялото същество, включително до духовно израстване.

Времето се отнася до продължителността на заемането и задържането на позите или пранаяма техниките. Позите не могат да се направят бързо и без мисъл. Отнема време, за да се преместиш в дадена поза и тя да е стабилна. Когато това се постигне, човек остава стабилно на място за известно време, за да се засили дълбочината на позата и да се извлекат ползите от нея. В противен случай потенциалните ефекти и ползи остават малки в сравнение с това, което е възможно да се постигне.

Така човек може да започне да вижда как Айенгар йога култивира всички осем дисциплини на йога и е далеч от просто “гимнастика и дълбоко дишане.” С практика и разбиране, човек осъзнава, че асана (поза) е толкова различно от разтягане или гимнастика, точно както пранаяма (контрол на дишането) е различно от просто дълбоко дишане и медитация е различно от самопредизвикан транс.

Продължителното практикуване на асани и пранаяма се отразява на индивида на органично (физиологично), умствено и духовно ниво, както и на чисто физическо.