Йога в полза на съвременната жена – част 2

modern-woman-2

Жените стават все по-свободни и много от тях, особено живеещите в градовете, работят и допринасят за финансовата стабилност на семейството. Затова не е изненадващо, че т. нар. нежна половина е подложена на напрежение, което в редица случаи не може да понесе и което е пагубно за здравето.

В миналия брой започнах една актуална тема за това как с помощта на йога съвременната жена да съчетае всички отговорности в динамиката на днешното време и да се съхрани на психическо и физическо ниво. Продължавам с други характерни проблеми, пред които е изправен нежният пол.

Continue reading

Йога в полза на съвременната жена – част 1

modern-woman

Съвременната жена съчетава в себе си различни роли – готвач, шофьор, домакиня, съпруга, майка, мениджър и пр. Тя е тази, която върти къщата, осигурява морална подкрепа на съпруга и децата си, помага на по-възрастните членове на фамилията. От нея се очаква да e винаги на разположение, но нуждите й често биват напълно пренебрегнати, което е източник на стрес, преумора и напрежение.

За да е активна и в състояние да реализира потенциала си, жената на XXI век е необходимо да полага грижи за своето физическо и психическо здраве. А това предполага да е наясно с всичко, което може да й се случи и най-вече – с това как да се справи с него.

Continue reading